BG | EN

 

ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС 2017 г.

ПЪРВА НАГРАДА

Разработка на тема: „Съдбата на потомците на сливенските текстилни индустриалци след национализацията”
Автор: Даниел Влахов
Училище: ППМГ „Добри Чинтулов“, Сливен, 12 клас
Научен ръководител: Момчил Методиев


ВТОРА НАГРАДА

Разработка на тема: „ Един живот”
Автор: Мелис Мехмед
Училище: СУ „Христо Смирненски, с. Черноочене, Кърджали, 12 клас
Научен ръководител: Юлия Чортленева

Разработка на тема: „Тръгват си без шум”
Автор: Елисавета Петрова
Училище: ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон”, Велико Търново, 8 клас
Научен ръководител: Славка Проданова


ТРЕТА НАГРАДА

Разработка на тема: „ От офицерския елит и битките за Отечеството до незнайния гроб- потъпканата чест на една българска фамилия”
Автор: Дечо Павлов
Училище: 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”, София
Научен ръководител: Красимир Узунов

Разработка на тема: „ По паважа на комунизма в град Кърджали”
Автор: Милица Гечева, Момчил Траянов
Училище: СУ „Отец Паисий”, Кърджали, 12 и 10 клас
Научен ръководител: Кирил Гогов

Разработка на тема: „ Да чуем гласа на историята. Проучване в село Мерданя.”
Автор: Владислав Борисов
Училище: ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон”, Велико Търново, 12 клас
Научен ръководител: Бистра Стефанова

 

НАГРАДА ЗА НАУЧНО РЪКОВОСТВО


1. г-н  Момчил Методиев
Училище: ППМГ „Добри Чинтулов“Сливен

2. г-жа Юлия Чортленева
Училище: СУ „Христо Смирненски, с. Черноочене, Кърджали

3. г-жа Славка Проданова
Училище: ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон”, Велико Търново

4. г-н Красимир Узунов
Училище: 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”, София

 

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

г-н Димо Георгиев и г-н- Владислав Димитров, ПЕГ “Никола Й. Вапцаров“, гр. Шумен

 

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА СДРУЖЕНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ИСТОРИЯ

1. г-н Кирил Гогов, СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали
2. г-жа Бистра Стефанова, ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново

 

 

     Фондация „Ценности“ и Национален дарителски фонд „13 века България“ организират провеждането на официална церемония по връчване на наградите в ДЕСЕТИЯ ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС на тема „Семейни и родови истории от времето на комунистическия режим”.
    Награждаването ще се състои на 16 декември 2017 година от 12.30 часа в Балната зала на бившия Царски дворец в София - Национална художествена галерия на площад „Александър Батенберг ” № 1.
Наградите ще бъдат връчени от г-н Петър Стоянов, Президент на Република България /1997 – 2002/.
     След приключване на церемонията, всички присъстващи ще имат възможността да разгледат изложбата „Пейзажи със старини“.

 

 

ТЕМАТА
"Семейни и родови истории от времето на комунистическия режим"


Комунистическият режим в България продължава 45 години. Вследствие на този режим стотици хиляди български граждани стават жертва на преследвания на политическа, етническа и религиозна основа, въдворяване в трудови лагери, несправедливи присъди, изселване, национализация, колективизация, отнемане на жилища, отчуждаване на земя и друга собственост, липса на свобода на словото, печата събранията и сдружаванията и т.н.

Свободният демократичен свят заклейми престъпленията на нацизма веднага след края на Втората световна война, но по отношение на престъпленията на другата тоталитарна идеология на ХХ век - комунизма, това бе направено едва наскоро. В Резолюция 1418 от 2006 година за необходимостта от международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими Парламентарната асамблея на Съвета на Европа „остро осъжда тежките нарушения на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими, и изразява съчувствие, разбиране и признание към жертвите на тези режими“. В България през 2000 година е приет Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.

В последните 20-25 години в учебниците ни по история този период от историята на България остава слабо осветен - може би заради недостатъчната „дистанция на времето“, може би поради противоречията в оценката му от страна на съвременниците.

С тазгодишната тема на Националния исторически конкурс искаме да насочим вниманието на нашите участници към все още неразказаните лични истории от времето на комунистическия режим. Медийното пространство е изпълнено с носталгични спомени и разкази на съвременници за онова време, често чуваме за евтиния хляб и безплатното здравеопазване, за социалните придобивки.

Ние обаче знаем сравнително малко за „тъмната” страна на комунистическия режим в България. Идеята на тазгодишната ни тема е да разкажем как тоталитарната машина с характерната си идеология, институции и методи изкривява, пречупва или просто променя и тласка в различна посока съдбите на хората.

За да не се повтарят грешките от миналото, те трябва да се покажат, а уроците от тях - да бъдат разказани и усвоени.

ЗАДАЧАТА

Потърсете и представете историята на отделно семейство, род или цяла социална група от времето на комунистическия режим. Разкажете как се е променил животът им през този период, какво се е случило с тях? Много от повратните моменти в съдбата на всяка фамилия също са пряко свързани с политическите и обществени процеси в страната и в света. Как вие преценявате събитията и има ли разлика между вашата представа и оценката на по-възрастните за тази епоха? Не се ограничавайте само до личната си родова история, можете да разкажете за съдбата на други родове и семейства, чиято история познавате или сте проучили.

Пострадало ли е вашето семейство от комунистическия режим или пък обратно - донесъл ли е този режим нещо положително или някакви облаги в живота на дядовците и родителите ви? Известни ли са ви случаи на потъпкване на човешките права в историята на собствената ви или друга фамилия?

Анализирайте причините и последиците, потърсете обяснение и по-обща рамка за тези събития, поинтересувайте се от фактите на регионално и национално ниво.

Може би ще откриете неизвестни за Вас събития в историята на собственото Ви семейство – за хора, участвали в горянското движение в края на 40-те и през първата половина на 50-те години в България, за жестоките присъди на Народния съд, за насилствената колективизация в селското стопанство, за така наречените „невъзвръщенци“, за репресирани от режима, за дейността на Държавна сигурност, Народната милиция и местните органи на партийната и държавната власт. Разпитайте живите свидетели на това време, запишете техните свидетелства, намерете подходящи илюстрации или снимков материал. Опитайте се да направите връзка между престъпленията на комунистическия режим и нерешените проблеми в обществото ни по време на прехода към демокрация през последните две-три десетилетия у нас.

Като се опирате на родовата памет, съхранена във вашия род или в семействата на ваши роднини и познати, вие ще научите повече за това не толкова далечно минало и ще допринесете за обогатяването на нашата родна история.


НАГРАДИ:

Една първа 700 лв
Две втори по 400 лв
Три трети по 300 лв
Четири награди за научно ръководство по 150 лв

Всички отличени от журито участници ще получат ГРАМОТИ за участие в конкурса
На победителите в конкурса се предоставя възможност за участие в международни мла- дежки семинари в мрежата на EUSTORY.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
*Допускат се ученици от всички видове училища, на възраст от 14 до 19 години.