BG | EN

 

Научен съвет

Проф. дин Георги Марков
Институт за исторически изследвания при БАН

Бистра Стоименова
Департамент за информация и усъвършенстване на учители, София
 
Иван Комитски
Държавна агенция “Архиви”
 
Доц. д-р Цветана Кьосева
Национален исторически музей

Д-р Екатерина Цекова
Национален политехнически музей, София

Доц. д-р Валери Колев
СУ “Свети Климент Охридски”