BG | EN

 

Партньори

ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС 2017 г.  се провежда с финансовата подкрепа на:

 

Национален дарителски фонд „13 века България”
www.fond13veka.org

 

Фондация „Помощ за благотворителността в България”
www.bcaf.bg

и със съдействието на:

Министерство на образованието и науката
www.minedu.government.bg

Държавна агенция „Архиви”
www.archives.government.bg

Департамент за информация и усъвършенстване на учители – София
www.diuu.bg

Национален исторически музей
www.historymuseum.org

EUSTORY
www.eustory.eu