Първи национален исторически конкурс

„Модернизация, нововъведения, промени: България в Европа” 1999-2000 г.

През 1999 година Фондация “Ценности” по идея на немската фондация “Кьорбер” обяви първи по рода си Национален исторически конкурс. Той се проведе с подкрепата на фондация “Кьорбер”, Форд Мото-Пфое и със съдействието на МОН, Главно управление на архивите, Национален политехнически музей- София, Център за институционални изследвания, Център “Отворено образование”-София, БНТ и БНР. До този момент в България няма правителствена или неправителствена организация, която да предлага подобен начин за изява на средношколци с интереси в областта на историята, както и на учители, работещи по ученически изследователски проекти като научни ръководители.

Конкурсната тема “Модернизация, нововъведения, промени: България в Европа” бе определена като пределно обхватна, даваща възможност за издирвателска работа и изследване на промени не само в областта на техниката, а и на други сфери от социалния живот довели до значими промени.

Важен момент в предварителната организация на конкурса през есента на 1998 година бе определяне състава на Научния съвет, Организационен комитет (Кураториум) и Жури.

В Първия Национален исторически конкурс участваха 259 ученика със 193 конкурсни разработки. Тематично те могат да бъдат групирани в 19 области:

 • Моят роден край, моят род
 • Железница
 • Кино, фотография
 • История на предприятия
 • Авиация
 • Съобщения, комуникации
 • Образование
 • Архитектура и благоустройство
 • Занаяти
 • Електрификация
 • Транспорт и автомобили
 • Часовници
 • Техника, радио, телевизия
 • Изкуство, култура
 • Селско стопанство
 • Мода
 • Книгопечатане, журналистика
 • Здравеопазване, курортно дело
 • Спорт

Първото издание на българския конкурс бе изключително успешно. Причините за този интерес са много:

 • Оптимални условия за участие в конкурса;
 • Конкурсната тема позволява ученикът да избере сам темата на разработката си, съобразно собствените си интереси;
 • Конкурсът предлага нов подход към историята. Обект на изследване може да бъде всяка новост, която е променяла начина на живот, бита и светогледа на нашите предци;
 • Една от особеностите на конкурса е, че търси съвсем конкретни измерения на приобщаването на българското общество към модернизираща се Европа.

От постъпилите 193 разработки журито номинира 25, а след проведената на 06.04.2000 г. публична Национална защита бяхa излъчени 15 победители. Наградите бяха връчени на 24.05.2000 г. от Вицепрезидента на Република България, под чийто патронаж се проведе конкурса.

Направеното изследване сред номинираните участници разкри основните мотиви за участие в Националния исторически конкурс:

 • Интерес към конкурсната тема;
 • Интерес към всичко свързано с миналото;
 • Придобити умения за извършване на историческо изследване, както и откриване на интересни неща за миналото на родния си край;
 • Срещи с интересни хора по време на изследователската работа;
 • Придобити умения за работа в архив и музей.

Участниците оценяват високо помощта оказана им от научния ръководител в процеса на работа.

Най-големи трудности учениците са срещнали при обработката на материалите, при техническото оформяне на разработката и при намиране на литература по темата.

По-голямата част от анкетираните са готови да участват и в следващ конкурс водени не само от любов към историята и интереса и удоволствието от историческото изследване, а и заради предизвикателството да покажат на какво са способни.

Конкурсът е свързан с националната история, но неговата идея не е националистически подход към историческото минало.

Националната идентичност може да бъде съхранена и без шовинистични спекулации и националистически увлечения. Съвременният свят е изправен пред проблема за търсене на нови подходи, които да направят възможно съжителството на различни национални общности.

Толерантността трябва да измести конфронтацията, за да се изгради нова колективна идентичност. Националният исторически конкурс подпомага изграждането на националната идентичност като особена форма на колективна идентичност.

Той е инициатива, която дава възможност на младите хора не само да издирят малко известни факти и събития, но и да споделят своите виждания и оценки за тях.

География на конкурса | Наградените