Пети национален исторически конкурс

“Пътувания, пътешествия, миграции – историите на модерния номад” 2007-2008 г.

Темата на петия национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас „Пътувания, пътешествия, миграции: историите на модерния номад” беше обявена от фондация „Ценности” през декември 2006 г. Предложената тема бе счетена за интересна, тъй като желанието за пътуване представлява изконен стремеж на уседналия човек към нови светове. Придвижването на отделни индивиди, както и на групи от хора с цел препитание, но и придвижването като начин на съществуване, е част от миналото на всеки народ.

Експертите, работещи в различни научни области, свързани със зададената рамкова тема, подготвиха традиционните информационни материали – брошура и списание, които бяха разпространени с помощта на МОН до 28-те регионални инспектората по образование в страната. В процеса на популяризиране на поредното издание на конкурса фондация „Ценности” разчиташе и на изградената през годините информационна мрежа на проекта от държавни и частни училища, регионални музеи, архиви и библиотеки, читалища. Едновременно с това изданието на МОН „АзБуки”, както и други печатни издания в областта на образованието като „Учителско дело”, списание „Диалогът в историята” допринесоха за това отделните етапи от провеждането на проекта да достигнат до възможно по-широк кръг от учащи се и техните научни ръководители.

При организирането на регионални семинари за потенциални участници и научни ръководители Фондация „Ценности” отново реализира ползотворно сътрудничество с ДИУУ – София като такива бяха проведени в няколко града в страната от лектори на Департамента.

За краен срок за изпращане на готовите разработки бе обявен 15 декември 2007. Броят на получени изследователски проекта бе 86, а участниците в конкурса – 147. Получените работи биха могли да бъдат разделени в следните тематични области:

  • Имигранти/емигранти
  • Пътешествия
  • Изсленици/преселници
  • Служебни пътувания
  • Места за поклонение
  • Урбанизация
  • Гурбет
  • Лични истории
  • Миграции на други етнически групи

Журито на конкурса под председателството на проф. Любомир Огнянов – СУ и в състав: ст.н.с. ІІ ст. Росица Стоянова (Институт по история - БАН); доц. д-р Веселин Янчев (СУ); доц. д-р Михаил Груев (СУ); Ваня Еленкова (СУ); ст.н.с. ІІ ст. Петко Христов (Етнографски институ с музей – БАН) определи 15-те победители. Първо място спечелиха Антон Фотев и Влади Карастоянов от Мадан с научен ръководител Милка Терзиева със своята разработка: „Градът на миграциите”.

Петото издание на националния конкурс за ученици от 8 до 12 клас се проведе под патронажа на вицепремиера и Министър на образованието и науката г-н Даниел Вълчев. Официалната церемония по награждаването на победителите традиционно се проведе в Националния исторически музей на 7 юни 2008 г., където г-н Асен Петров – директор дирекция в МОН връчи наградите на победителите.

Извън официалния награден фонд множество институции и организации учредиха собствени специални награди – МОН, Синдикатът на българските учители, Военно издаелство, ДИУУ – София, Сдружението на учителите по история в България, Етнографски институт с музей – БАН, „Аеротравъл” ЕООД, Дружество за изследване на малцинствата „Студии Романи”. За първа година издателство „Еднорог” осигури награда за училище, участвало с най-голям брой ученици, както и над 50 комплекта книги за участниците. Книги бяха дарени и от издателство „Просвета-София” АД, СУ, Държавна агенция „Архиви”, Военно издателство, издателство „Славена” ООД, Македонски научен институт. Всички ученици и техните ръководители получиха грамота за участие в конкурса.

Cлед церемонията по награждаването участниците и техните научни ръководители бяха поканени да участват в дискусия, организирана съвместно от фондация „Ценности” и фондация „Фридрих Науман за свободата” на тема „Миграцията в ЕС – предизвикателства и перспективи”, модерирана от г-н Аспарух Панов – проект-координатор на фондацията за България и Македония.

След проведен подбор сред победителите бяха определени и имената на тези, които взеха участие в ежегодните младежки академии на Европейската мрежа EUSTORY, чийто съучредител и пълноправен член от 2001 г. е фондация „Ценности”.

География на конкурса | Наградените