Шести национален исторически конкурс

„Паметни места, събития, личности – почитани, отречени, забравени” 2009-2010

Темата на шестия национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас „Паметни места, събития, личности – почитани, отречени, забравени” беше обявена от фондация „Ценности” през септември 2009 г. Предложената тема бе счетена за интересна, тъй като за разлика от обективната история, паметта за събития и личности не е еднозначна. Голяма част от онова, което помним за националната или за семейната си история се определя от вълненията и грижите за настоящето. Паметта е поглед към миналото, който принадлежи на сегашното и носи неговия заряд от нагласи, интерпретации, оценки. Затова и паметта е многолика – различните индивиди и общности могат да помнят едно и също събитие по различен начин, да му дават различна оценка.

Експертите, работещи в различни научни области, свързани със зададената рамкова тема, подготвиха традиционните информационни материали – брошура и списание, които бяха разпространени с помощта на МОМН до 28-те регионални инспектората по образование в страната. В процеса на популяризиране на поредното издание на конкурса фондация „Ценности” разчиташе и на изградената през годините информационна мрежа на проекта от държавни и частни училища, регионални музеи, архиви и библиотеки, читалища. Едновременно с това изданието на СБУ „Учителско дело” и списание „Диалогът в историята”, както и публикации в интернет-страници на наши партньори допринесоха за това отделните етапи от провеждането на проекта да достигнат до възможно по-широк кръг от учащи се и техните научни ръководители. Форуми като Годишната конференция на Сдружението на учителите по история в България, Септемврийското съвещание на експертите по история от цялата страна също съдействаха за популяризирането на проекта.

При организирането на регионални семинари за потенциални участници и научни ръководители Фондация „Ценности” отново реализира ползотворно сътрудничество с ДИУУ – София като такива бяха проведени в София, Велико Търново, Варна, Търговище, Разград и Шумен от лектори на Департамента.

За краен срок за изпращане на готовите разработки бе обявен 15 септември 2010. Броят на получени изследователски проекта бе 90, а участниците в конкурса – 133. Получените работи биха могли да бъдат разделени в следните тематични области:

  • Личности
  • Паметни места
  • Движения, организации
  • Събития
  • Фамилни истории
  • Военни
  • Духовници
  • Чужденци
  • Населени места
  • Евреи

Журито на конкурса под председателството на проф. Любомир Огнянов – СУ и в състав: ст.н.с. ІІ ст. Росица Стоянова (Институт по история - БАН); доц. д-р Веселин Янчев (СУ); доц. д-р Михаил Груев (СУ); Ваня Еленкова (СУ); ст.н.с. ІІ ст. Петко Христов (Етнографски институ с музей – БАН), Любов Филипова (НПТМ) определи 15-те победители. Първо място спечели Емел Бекирова от Търговище с научен ръководител Маруся Маскимова със своята разработка: Забравеният „устрем” (войнишкият паметник в Търговище).

Шестото издание на националния конкурс за ученици от 8 до 12 клас се проведе под патронажа на Министъра на образованието, младежта и науката доц. д-р Сергей Игнатов. Официалната церемония по награждаването на победителите се проведе в Националния военно исторически музей на 4 декември 2010 г., където г-жа Мария Бенова – главен експерт в МОМН връчи наградите на победителите. Извън официалния награден фонд множество институции и организации учредиха собствени специални награди – МОМН, Синдикатът на българските учители, Сдружението на учителите по история в България, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН, Национален военноисторически музей, Институт за исторически изследвания при БАН. Секция „Балканска етнология” към ЕИМ, БАН, Исторически факултет на СУ. Отново издателство „Еднорог” осигури награда за училище, участвало с най-голям брой ученици, както и комплекти книги за участниците. Книги бяха дарени и от издателство „Просвета-София” АД, СУ, Държавна агенция „Архиви”, Издателство на НБУ, МОМН, издателство ЕАСТРА, Военно издателство. Всички ученици и техните ръководители получиха грамота за участие в конкурса.

Cлед церемонията по награждаването участниците и техните научни ръководители бяха поканени да участват в Образователна програма на Наеционалния военноисторически музей.

След проведен подбор сред победителите бяха определени и имената на тези, които взеха участие в ежегодните младежки академии на Европейската мрежа EUSTORY, чийто съучредител и пълноправен член от 2001 г. е фондация „Ценности”.

География на конкурса | Наградените

География на конкурса | Наградените