Седми национален исторически конкурс

Седми национален исторически конкурс (2012-2013) „Толерантността на българския народ – заедно въпреки различията”

Млади приятели,

Бих искала да поздравя всички Вас, които участвахте в Шестия национален исторически конкурс и по този начин обогатихте Вашата семейна и локална история, както и бъдещите участници в конкурса, които ще предприемат едно своеобразно пътешествие в миналото.

Неговата цел е издирване на малко известни или непознати факти от историята на Вашето семейство, населено място, регион.

Проучването на миналото е не само вълнуващо предизвикателство, а преди всичко отговорност.

Примерите на толерантност, съвместно съжителство и взаимопомощ или може би на конфликти, изолация и нетърпимост към различните, които ще изследвате са не просто минало, а човешки съдби, белязани от конкретни събития. Много са въпросите, на които трябва да отговорите при Вашето изследване, което ще бъде не само емоционално натоварено, но и отговорно.

Спомняйки си за миналото, ние съхраняваме за бъдещите поколения онова, което искаме да знаят за нас, за да могат да разберат по-добре себе си.

На всички участници и техните научни ръководители пожелавам успех!


Антонина Стоянова
Председател на фондация “Ценности”