Девети национален исторически конкурс

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

На 25 юни 2016 г., събота, от 11:00 часа, в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН (сградата на Националната художествена галерия, пл. „Ал. Батенберг I“ № 1) се състоя церемонията по награждаването на победителите в Деветия национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас.

Конкурсът се организира от Фондация “Ценности” и е под патронажа на Министерството на образованието и науката. Основен партньор на проекта е Националният дарителски фонд „13 века България“.

В тазгодишното издание на Националния исторически конкурс на тема “Границите в историята – история без граници" взеха участие 122 младежи от цялата страна с индивидуални и групови изследователски разработки. В рамките на тази тема всеки участник е изследвал история или събитие по свой избор от по-новата българска история, свързано с изграждане или преодоляване на граници – реални или въображаеми, видими или невидими, и е анализирал значението на тези граници в живота на отделна личност, семейство, селище, регион или етнос.

Първите две награди бяха връчени от г-н Петър Стоянов, президент на Република България (1997-2002), който се обърна към участниците в конкурса със следните думи: «Следя конкурса внимателно през последните 9 г. и съм изключително радостен от неговите постижения. Най-важното от тях е, че окуражава участниците да концентрират своето внимание не върху историята изобщо, не да пресъздават факти, описани в дебели учебници и исторически трудове, окуражава изследователската страст у младите хора да се втренчат в историята на населеното си място, своята фамилна история. Надявам се, че част от тях ще прегърнат историята като своя професия. Но съм убеден, че у всеки това огънче, което е запалил конкурсът, ще продължи да гори. Всяко едно сериозно занимание, рано или късно винаги води до успех.

Сравнението може да ви се стори пресилено, но преди 2400 години едно момче се интересувало какви са корените на войните между неговата родна Гърция и вечния й враг - Персия. Започнало да записва старателно това, което научавало и чувало от различни източници. Това момче се казвало Херодот. По-късно Цицерон ще го нарече «Баща на историята».

Вглеждането в историята, познаването й, ни прави по-силни днес, защото ни дава отправна точка по-добре да разбираме, това което се случва у нас. Познавайки историята, ние не можем да бъдем жертви на евтина пропаганда, на клишета и запазваме правото си да имаме собствено мнение и да го отстояваме.”


ПЪРВА НАГРАДА

преносим компютър

ВТОРА НАГРАДА

таблет

ТРЕТА НАГРАДА

електронен четец

НАГРАДА ЗА УЧИЛИЩЕ

Разработка на тема: „100-годишната история на една граница в Добруджа”

Автор: колектив от СОУ „Йордан Йовков“ - град Тервел, с научни ръководители г-жа Росица Стратиева и г-жа Стойка Маринова и Радостин Димитров, Ралица Петрова, Живко Пенчев, Семра Рамис, Мирослава Апостолова

Училище: Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ - гр. Бургас

Разработка на тема: „Граници и мостове в градското пространство. Примери от историята на Сливен”

Автор: Аделина Фендрина

Научен ръководител: проф.д.и.н. Иван Русев

Училище: ПМГ „Добри Чинтулов“,Сливен

Разработка на тема: „Писаните булки „Гелина” в село Рибново. Невидимите граници са най-устойчиви. За сърцата що се любят, граници не съществуват”

Автор: Айрет Тербешева

Научен ръководител: Тодорка Тодорова

Училище: ЧСОУ „Дружба“, София

Разработка на тема: „Отвъд границите на едно старо междуградско съперничество - Сливен и Ямбол през 19 и 20 век”

Автор: Даниел Влахов и Йордан Данчев

Научен ръководител: Таня Еленска и проф.д.и.н. Иван Русев

Училище: ПМГ „Добри Чинтулов“ - Сливен

Разработка на тема: „На камък да чукам пак ще ви изхраня/ Национализацията от 1947 г. и съдбата на кожарската фабрика „Ботю и Иван Патеви“

Автор: Явор Генчев

Научен ръководител: Пенка Петрова

Училище: Национална Априловска гимназия, Габрово

Разработка на тема

Автор: Яна Войнова

Научен ръководител: Малгожата Гацинска

Училище: НУУК, Горна баня,

Г-жа Радостина Николова, представител на МОН връчи традиционният Диплом на МОН за най-успешно представило се училище ПМГ „Добри Чинтулов“ град Сливен, както и наградите за научно ръководство на научните ръководители на разработките, удостоени с първа и втора награда са Росица Стратиева, Стойка Маринова, проф. д.и.н. Иван Русев и Тодорка Тодорова

Допълнителни награди бяха връчени от Сдружението на учителите по история; Държавна агенция „Архиви”; Сдружението на тракийските дружества в България; Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните; Областния управител на Силистренска област, Института за изследване на близкото минало; Съюза на българските учители, Издателска къща Анубис и Булвест 2000 и Издателство Просвета.

Първа награда - преносим компютър – бе присъдена на разработката на тема: „100-годишната история на една граница в Добруджа” с автори колектив от СОУ „Йордан Йовков“ - град Тервел, с научни ръководители г-жа Росица Стратиева и г-жа Стойка Маринова и Радостин Димитров, Ралица Петрова, Живко Пенчев, Семра Рамис, Мирослава Апостолова

Две втори награди - таблет - бяха присъдени на две разработки: „Граници и мостове в градското пространство. Примери от историята на Сливен”, с автор Аделина Фендрина от ПМГ „Добри Чинтулов“,Сливен с научен ръководител проф.д.и.н. Иван Русев и „Писаните булки „Гелина” в село Рибново. Невидимите граници са най-устойчиви. За сърцата що се любят, граници не съществуват” - автор Айрет Тербешева, ЧСОУ „Дружба“, София, с научен ръководител Тодорка Тодорова

Трите трети награди - електронен четец за книги бяха връчени от г-н Митко Тодоров – изпълнителен директор на Фонд „13 Века България”, както следва: За разработката „Отвъд границите на едно старо междуградско съперничество - Сливен и Ямбол през 19 и 20 век”, с автори Даниел Влахов и Йордан Данчев от ПМГ „Добри Чинтулов“ - Сливен и с научни ръководители Таня Еленска и проф.д.и.н. Иван Русев За разработката „На камък да чукам пак ще ви изхраня/ Национализацията от 1947 г. и съдбата на кожарската фабрика „Ботю и Иван Патеви“ - с автор Явор Генчев, Национална Априловска гимназия, Габрово, с научен ръководител Пенка Петрова За разработката „Границите преди границата: Забранените зони в пограничните райони при социализма” - Яна Войнова, НУУК, Горна баня, с научен ръководител Малгожата Гацинска

Г-жа Радостина Николова, представител на МОН връчи традиционният Диплом на МОН за най-успешно представило се училище ПМГ „Добри Чинтулов“ град Сливен, както и наградите за научно ръководство на научните ръководители на разработките, удостоени с първа и втора награда са Росица Стратиева, Стойка Маринова, проф. д.и.н. Иван Русев и Тодорка Тодорова

Допълнителни награди бяха връчени от Сдружението на учителите по история; Държавна агенция „Архиви”; Сдружението на тракийските дружества в България; Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните; Областния управител на Силистренска област, Института за изследване на близкото минало; Съюза на българските учители, Издателска къща Анубис и Булвест 2000 и Издателство Просвета.

Церемонията бе закрита от г-жа Катя Фузер, представител на мрежата за национални конкурси по история EUSTORY. Освен официалните награди, на победителите в Националния исторически конкурс - пълноправен член и съучредител на мрежата, се предоставя възможността да участват в международни младежки семинари и летни академии. Участието в тях открива нови възможности за реализация на талантливите участници, които градят имиджа на България на международно ниво. Много от тях вече намериха реализацията си в европейски институции благодарение на опита придобит в мрежата на EUSTORY.

Наградените

Наградените