ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС 2021 г.

Фондация "Ценности" обяви стартирането на Тринадесетия Национален Исторически Конкурс

Поради пандемията срокът за изпращане на разработки е удължен до 31.01.2022 г.

Участниците изпращат разработките си заедно с попълнен формуляр за участие, както и с попълнена Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни (в оригинал) на посочения в информационната брошура адрес. В случай че в изготвянето на разработката участва и научен ръководител, последният също трябва да попълни такава декларация. Образци на декларациите, съобразени с политиката на Фондация "Ценности" за "Защита на личните данни", можете да намерите по-долу.

Формуляр за участие | Информационна брошура

Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

за участник | за научен ръководител

Допускат се до участие ученици от всички видове училища, на възраст от 14 до 19 години. Могат да бъдат представени както индивидуални, така и групови разработки. Изселдавнето може да се извърши с научен ръководител или самостоятелно.

Ковидът удължи срока на Националният исторически конкурс.

Гимназистите могат да предадат разработките си по темата „Ролята на културното наследство в историята и традициите на моя роден край“ до 31.01.2022 г.

Трудностите за пряко общуване с преподавателите по време на онлайнобучението наложи да бъде продължен срокът за предаване на ученическите разработки в Националния исторически конкурс, организиран от фондация „Ценности“.

Сериозните проучвания и интервюта с хора са силно затруднени от рестрикциите на пандемията. Почти винаги гимназистите работят в тясно сътрудничество с учителите си по история, а в ковид-ситуацията това е невъзможно.

Темата, по която желаещите да участват в конкурса могат да пишат до 31 януари 2022, е „Ролята на културното наследство в историята и традициите на моя роден край“.

Наградният фонд по традиция се осигурява от Националния дарителски фонд „13 века България“. Една първа награда от 700 лв. Две втори по 400 лв. Три трети по 300 лв. Четири отличия за научно ръководство по 150 лв.

Призовете се връчват лично от президента Петър Стоянов. Церемонията е предвидена за март 2022.

Всички отличени от журито ще получат грамоти за участие в конкурса.

Победителите имат възможност да се включат в международни младежки семинари в мрежата на EUSTORY, чиито член е Националния исторически конкурс още от създаването си през 1998 година. Тя обединява конкурси по национална история от 22 европейски страни. EUSTORY си поставя за цел изграждането на една нова толерантна гледна точка към историята, което е основен елемент в демократичната реорганизация на обществото и развитието на нова, отворена и прозрачна историческа култура. Новото тълкуване на миналото има съществен принос за развитие на междукултурния и трансграничен диалог.

Националният исторически конкурс на фондация „Ценности“ е най- устойчиво развиващата се ученическа надпревара в България с повече от 1800 участници в 13 издания.

Освен НДФ „13 века България“ съдействие за провеждането му оказват Korber-Stiftung, Leonardo-Stiftung, Министерство на образованието и науката, Държавна агенция „Архиви“, Департаментът за информация и усъвършенстване на учители-София, Секция „Балканска етнология” към ИЕФЕМ – БАН.

ТЕМА

"Ролята на културното наследство в историята и традициите на моя роден край"

Културната памет е многолика. Тя е съхранила спомени за събития и личности останали сред строителите на съвременна България. Стотици са свидетелствата за тях. Сигурно има и такива, които са добре забравени, потънали сред пластовете на времето. Те са белязали празниците и ежедневието на хората. Сложили са отпечатък върху ценностната им система. Всяко населено място има своя специфичен културен живот и традиции. Те често се преплитат.

Далеч в миналото Европа е била образец за културен живот. Тя е променяла празничната система и диктувала развитието на видовете изкуства и институции, които с времето придобиват национален облик и специфика. Появата на театри, кина, библиотеки и образователни институции в столицата след Освобождението на България я превръщат в модел, който следват останалите български градове. Театрални представления, оркестри, концерти, сказки, изложби стават част от живота на хората. Първите центрове на културен живот са читалищата и повече от век по-късно си остават такива. Училищата са били не само образователни средища, но са имали и своите културни традиции, възпитаващи естетическите възприятия на подрастващите.

Паметта за миналото, традициите бележат по своеобразен начин културния живот на българина и неговото самочувствие.

ЗАДАЧАТА

Вашата задача е да проучите не само значимите събития и личности, но и такива, за които паметта е избледняла. Така Вашето изследване ще допринесе за обогатяването на културната памет на родното Ви място и ще съхрани спомена за забравени или малко известни факти, които са частица от културното ни наследство.

Потърсете източници напомнящи за личности оставили диря в областта на литературата, музиката, изобразителното и сценичните изкуства, с които се гордее родният Ви край.

Разтворете стари албуми, в които ще откриете места и моменти от събития свидетелстващи за културния живот във Вашия роден край. Поговорете с Ваши близки -очевидци на събития значими не само в национален, регионален, но и в личен аспект. Може би те са белязали или променили житейския им път. Архивите пазят документи съхранили безценни факти. Посетете ги и потърсете онези, които ще направят изследването ви уникално. Това ще бъде не само вълнуващо пътуване в миналото, но и Вашият принос към обогатяването на националната и родова памет.

Награди

Една първа награда от 700 лв, Две втори награди по 400 лв, Три трети награди по 300 лв и Четири награди за научно ръководство по 150 лв.

Наградите на победителите ще бъдат връчени през март 2022 година.

Повече информация за тазгодишното издание на НИК и неговата тема ще намерите в Информационната брошура.

Партньори на фондация "Ценности" в организирането на Националния исторически конкурс са НДФ "13 века България", швейцарската фондация "Леонардо" и германската "Кьорбер".

Петър Стоянов поздрави победителите в Националния исторически конкурс

Наградите за 13-ото издание на надпреварата, организирана от фондация „Ценности“, са осигурени по традиция от НДФ „13 века България“

„Тайният език на българите“ е темата разработена от Румяна Иванова, ученичка от Профилираната гимназия за романски езици „Г.С. Раковски“ в Бургас, с която младата дама завоюва първото място н 13-ото издание на Националния исторически конкурс (НИК). Надпреварата за ученици, организирана от фондация „Ценности“ с основател и президент Антонина Стоянова, е най-дълго провеждащата се в съвременна България без прекъсване. Тази година темата, по която гимназисти от цяла България провеждаха своите проучвания, бе "Ролята на културното наследство в историята и традициите на моя роден край"

Тя позволи на участниците да се обърнат към многоликата културна памет, да изтупат праха от забравени хора и събития от техния роден край, да проучат отпечатъка оставил следа в родовата памет и ценностната система. Във всяко от изданията на Националния исторически конкурс, наградите бяха връчвани от президента Петър Стоянов. Пандемията принуди организаторите от фондация „Ценности“ да превърнат церемонията във виртуална, а бившият държавен глава се обръщаше към тях чрез видеопоздрав. Той изрази надежда, че 13-ият конкурс е последният, при който няма да има жив контакт с победителите. По традиция наградният фонд за конкурса се осигурява от Националния дарителски фонд „13 века България“. Партньори на фондация „Ценности“ са още швейцарската фондация "Леонардо" и германската "Кьорбер". Като част от наградата (освен паричното й изражение) отличените гимназисти могат да участват в събития на европейската мрежа на историческите конкурси EUSTORY, чиито член е НИК.

Журито, в състав проф. Веселин Янчев, проф. Любомир Огнянов и г-жа Ваня Еленкова, определи следните победители:

Награди за участници


ПЪРВА НАГРАДА

700 лв

ВТОРА НАГРАДА

400 лв

ТРЕТА НАГРАДА

300 лв

НАУЧНО РЪКОВОДСТВО

150 лв

НАГРАДА ЗА УЧИЛИЩЕ

Разработка на тема: „Тайният език на българите“

Автор: Румяна Кирилова Иванова - гр. Айтос

Училище: Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ - гр. Бургас

Разработка на тема: “Читалището – културната памет на добруджанци“

Автор: Виктор Дойчев Дойчев - гр. Тервел, Ясен Русков Радев - гр. Тервел, Ивона Енчева Няголова - гр. Тервел, Хрисимира Тодорова Христова - гр. Тервел

Научен ръководител: Росица Георгиева Стратиева

Училище: Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ - гр. Бургас

Разработка на тема: “Щрихи от културната палитра на Варна”

Автор: Юлияна Георгиева Пращинкова - гр. Варна, Валентин Станимиров Влайчев - гр. Варна, Стелияна Ивова Стерева - гр. Варна, Алина Живкова Бъриева - гр. Варна, Лина Йорданова Иванова - гр. Варна, Мартин Галинов Матеев - гр. Варна, Магдалена Павлин Влаева - гр. Варна, Ивайла Иванова Вълканова - гр. Варна, Никола Петар Стамов - гр. Варна, Мария Великова Михайлова - гр. Варна, Анеса Василева Василева - гр. Варна

Научен ръководител: Нела Иванова Димова - гр. Варна

Училище: Първа езикова гимназия - гр. Варна

Разработка на тема: “Никола Манев - парижанинът от Чирпан”

Автор: Елена Димитрова Игнатова - с. Скутаре

Научен ръководител: Донка Радева

Училище: ПГ по хранителни технологии и техника - гр. Пловдив

Разработка на тема: “Завръщане към българския дух. Светия път”

Автор: Дарина Ангелова Василева - гр. Дупница, Ева Цветкова Костадинова - гр. Дупница, София Илиянова Пешкова - гр. Дупница

Научен ръководител: Маргарита Сапунджиева

Училище: СЕУ “Св. Паисий Хилендарски” - гр. Дупница

Разработка на тема: „Пантеон на културните дейци на Айтос“

Автор: Зорница Пламенова Денкова - гр. Айтос

Научен ръководител: Николай Христов Димитров

Училище: Средно училище „Христо Ботев“ - гр. Айтос

Научен ръководител: Росица Георгиева Стратиева - гр. Тервел

Научен ръководител: Донка Радева - гр. Пловдив

Научен ръководител: Маргарита Сапунджиева - гр. Дупница

Училище: СУ “Антим” I - гр. Златоград