Четвърти национален исторически конкурс

“Фамилната история и превратностите на ХХ век” 2005-2006 г.

Четвъртият национален исторически конкурс се проведе с подкрепата на фондация “Кьорбер”, институт “Отворено общество” – София, фондация “А. Г. Левентис” – България, “Биопрограма” ЕООД, “Унитемп” ООД и със съдействието на Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Главно управление на архивите при МС, Департамент за информация и усъвършенстване на учители – София, Издателство “Просвета”.

През месец декември 2004 г. бе обявено четвъртото издание на конкурса на тема: “Фамилната история и превратностите на ХХ век”. Експерти от научния съвет, организационния комитет и журито на конкурса се спряха на тази тема, тъй като тя предлага нов прочит на историята на ХХ век – този през погледа на фамилната история, като свидетелство за неговата динамика и многоликост. Фамилната история е персонификация на национални или световни събития и в нея могат да се открият различни интересни за проучване теми.

Традиционните информационни материали – дипляна и списание, бяха изработени от специалисти изследвали различни превратни моменти от българската история и тяхното влияние върху ежедневния живот. Списанието съдържа резултати от третия конкурс, информация събитията в мрежата EUSTORY, новата тема, методически указания. Доброто качество на списанието е резултат и на професионалната предпечатна подготовка извършена безвъзмездно от издателство “Просвета”.

Със съдействието на МОН информационните материали бяха разпратени до 28 РИО и съответно до училища в цялата страна. За популяризиране на конкурса допринесоха вестниците “Аз Буки”, “Учителско дело”, радио “Христо Ботев”, телевизия “Европа”, регионалните архиви, музеи, библиотеки.

През пролетта на 2005 г. бяха проведени информационно-консултативни семинари в София, Габрово, Враца, Стара Загора, Търговище, Перник, Бургас.

От 24.09 до 02.10.2004 г. победители в национални исторически конкурси от 9 европейски страни се срещнаха в България, която бе домакин на четвъртата EUSTORY младежка академия на тема: “Непознатата България: от врящо гърне на култури до европейски съсед на Балканите”. Програмата целеше запознаване не само с историята и културата на страната, но и с актуалното политическо състояние.

Актуализирана бе и интернет страница на проекта, която съдържа информация за конкурса, условия за участие, насоки за работа, награди, и др. на български и английски език.

От март 2005 г. статутът на конкурса е одобрен от МОН.

В четвъртия конкурс участваха 284 ученика със 197 разработки. Конкурсните работи могат да бъдат класифицирани в следните тематични области:

Тематични области Брой разработки
Войни 20
Политически промени 10
Национализация 5
Индустриализация 2
Етнически групи 5
Житейски история 58
Фамилни (родови) истории 63
Добруджански въпрос 8
Преселници/Бежанци/Емигранти 18
Възродителен процес 2
Антифашистка съпротива 2
Бригадирско движение 2
Други 2

Повече от 50% от конкурсните работи са с научен ръководител. Преобладаващият брой участници са девойки.

Четвъртият националният исторически конкурс бе под патронажа на заместник-министър председателя и министър на образованието и науката Даниел Вълчев.

На 27 май 2006 г. от 10 часа в Националния исторически музей заместник-министър Екатерина Виткова връчи наградите на победителите: една първа от 1000 лв., две втори по 500 лв., три трети по 300 лв. и девет поощрителни по 200 лв., както и 6 награди за научно ръководство. Освен официалния награден фонд бяха осигурени и специални награди от: Министерство на образованието и науката, Съюз на българските учители, Съюз на репресираните от комунистическия режим в България, Военно издателство, Организация на евреите в България “Шалом”, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, Дружество на преподавателите по история в България, Софийска духовна семинария “Св. Иван Рилски”, КК “Труд”, издателство “Просвета”, Главно управление на архивите при МС, Катедра “Теория и история на културата” към СУ “Св. Климент Охридски”, Институт по история на БАН.

Четирима от победителите участваха в младежките EUSTORY академии, които се проведоха в Берлин, Венеция, Киев.

Непосредствено след церемонията по награждаването 35 младежи и 6 научни ръководители участваха в семинар на тема “Превратности или личен избор: да си продукт на историята или да правиш история”, който се проведе на 27 и 28 май в Банкя и бе организиран съвместно с Фондация “Фридрих Науман”.

Първият ден бе организиран като дискусионни панели с лектори Габриеле Войделко – изпълнителен директор на Eвропейската мрежа от конкурси по национална история “EUSTORY”, Емил Кошлуков – председател на партия “Новото време”, Христо Панчугов – програмен директор на фондация “Демократичен институт”. като основни теми бяха личният избор – преди и сега и европейските ценности и младите хора. През вторият ден в две работни групи участниците защитаваха тезите: “Ние правим историята и управляваме съдбата си” и “Не съществува свободна воля, има само съдба”.

Първият ден бе организиран като дискусионни панели с лектори Габриеле Войделко – изпълнителен директор на Eвропейската мрежа от конкурси по национална история "EUSTORY", проф. д-р Богдан Богданов – председател на настоятелството на Нов български университет, Ролф Щелтемайер – доцент в Хайделбергския университет и Юлиян Наков, зам.-министър на образованието и науката на Република България, като основни теми бяха образователните системи в България и Германия – проблеми, реформи. През втория ден в три работни групи участниците представиха вижданията си за преимуществата и недостатъците на образованието и реализацията у нас и в чужбина.

Около сто ученика и научни ръководители получиха награди-книги, а всички участници в конкурса получават грамота.

География на конкурса | Наградените