НАЦИОНАЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРСИ

Проект НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС

Проект НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС стартира през 1998 г. и вече има няколко успешно реализирани издания с над 1600 участника, член е на европейската мрежата EUSTORY, обединяваща конкурси по национална история от 22 европейски страни. EUSTORY си поставя за цел изграждането на една нова толерантна гледна точка към историята, което е основен елемент в демократичната реорганизация на обществото и развитието на нова, отворена и прозрачна историческа култура. Новото тълкуване на миналото има съществен принос за развитие на междукултурния и презграничен диалог.

Повече информация относно предходните издания на НИК намерете по-долу: